ПОДОБРА ПРОДУКТИВНОСT И ПОМАЛИ ТРОШОЦИ

ПОДОБРА ПРОДУКТИВНОСT И ПОМАЛИ ТРОШОЦИ

ПОДОБРА ПРОДУКТИВНОСТ И ПОМАЛИ ТРОШОЦИ

Ракувачите со различни нивоа на работно искуство може да копаат, товарат, порамнуваат и набиваат со поголема самодоверба, брзина и прецизност. Тоа значи побрзо завршување на работата, помалку поправки и помали трошоци. Погледнете што сѐ можете да добиете.

 

 

ТАНДАРДНА ТЕХНОЛОГИЈА

• Cat Grade со 2D

• Cat Grade со Assist

• Cat Payload

• Достапни надоградувања по избор:

+ Cat Grade со Advanced 2D

+ Cat Grade со 3D

 
ТРОШОЦИ ЗА CAT GRADE НАМАЛУВАЊА*

• Го елиминира трошокот за околчување и подоцнежни поправки

• Ги намалува трошоците за гориво и работна рака со тоа што рамни со помал број поминувања

• Го намалува бројот на работни часови на машината со тоа што има помал број поминувања и помалку потреба за поправки

• Го намалува обемот на потребни материјали благодарение на подобрената прецизност за рамнење

*во споредба со традиционалните методи за рамнење

 

НЕМА ПРЕТПОСТАВКA

Информации во реално време кои ви се достапни на врвот од прстите:

• Cat Product Link™ следи кодови за локација, часови, време на застој и грешки

• VisionLink® го прикажува статусот на целокупната Ваша опрема – независно од брендот

• My.Cat.com Ви овозможува уште поедноставен пристап до Cat или до Вашиот дистрибутер

 

 

Next Gen 320 Brochure

Next Gen 320 GC Brochure

Next Gen 323 Brochure