EFIKASITETI I RRITUR NË 45%

PRODUKTIVITET MË I MIRË DHE KOSTO MË TË ULET

Operatorët me të gjithë nivelet e eksperiencave mund të gërmojnë, ngarkojnë dhe gradojnë me më shumë konfidencë, shpejtësi dhe saktësi. Kjo përkthehet në përfundim më të shpejtë të punëve, më pak ripunim dhe kosto më të ulëta. Shiko çfarë mund të përfitosh.

 

 

TEKNOLOGJ I STANDARDE

• Cat Grade me 2D

• Cat Payload

• Cat Grade me Assist

• Opsionet e disponueshme të përmiresimit:

+ Cat Grade me 2D të avancuar

+ Cat Grade me 3D

 
REDUKTIM I KOSTOVE CAT GRADE*

• Eleminon kostot e ripunimit

• Ul kostot e karburantit dhe punë s duke graduar në më pak kalime

• Ul orët e punës së makinerisë me më pak kalime dhe më pak ripunim

• Ul volumin e materialeve të nevojshme nëpërmjet përmirësimin të saktësisë së gradimit

 

JO MË HAMENDJE

Informacion në kohë reale rreth aseteve tuaja në majat e gishtave tuaja:

• Cat Product Link™ gjurmon vendndodhjen, orët, karburantin, kohën e mospërdorimit, kodet e erroit

• VisionLink® ju tregon statusin e të gjithë pajisjeve tuaja - pavarësisht markës

• My.Cat.com ju lejon të keni akoma më shumë akses nga Cat dhe shitësi juaj Cat

 

 

Next Gen 320 Brochure

Next Gen 320 GC Brochure

Next Gen 323 Brochure