Vendosëset e tubacionit

Vendosëset e tubacionit

VENDOSËSET E TUBACIONEVE ME MADHËSI MESATARE

  • Strukturat: Qëndrueshmëri të shkëlqyer dhe kapacitet për transportim ngarkese të domosdoshme këto për punimet e vështira.
  • Mekanizmi i transmetimit të fuqisë(Power Train): Diesel i testuar i Cat-it, sistem i ri dhe efiçent ftohjeje si dhe lehtësi e jashtëzakonshme për kryerje servisi.
  • Struktura e poshtme PL61: Struktura e poshtme SystemOne zgjat jetën e sistemit të strukturës së poshtme, shton besueshmërinë dhe ul koston e përdorimit dhe të pronësisë.
  • Struktura e poshtme 572R e Serisë 2: Rrota e ngritur e ingranimit e lëviz mekanizmin e transmisioneve përfundimtare mbi zonën e punimeve, duke i mbrojtur ato nga impakti me tokën për më shumë jetëgjatësi të komponentëve të mekanizmit të transmetimit të fuqisë.
  • Vendosësja e tubacioneve: Mekanizmi i tërheqjes hidrostatike ofron kontroll të përpiktë dhe precision.

ModeliFuqiaPesha Operative Kapaciteti Ngritës Te dhëna teknike
PL61

93 kW

17.000 kg

18.145 kg

Katallog

PL72

158 kW

31.278 kg

40.823 kg

Katallog

VENDOSËSET E MËDHAJA TË TUBACIONEVE

  • Strukturat: Qëndrueshmëri të shkëlqyer dhe kapacitet për transportim ngarkese të domosdoshme këto për punimet e vështira.
  • Mekanizmi i transmetimit të fuqisë: diesel e testuar e Cat-it, sistem i ri dhe efiçent ftohjeje dhe lehtësi e jashtëzakonshme për kryerje servisi.
  • Struktura e poshtme: Rrota e ingranimit e ngritur e lëviz mekanizmin e transmisioneve përfundimtare mbi zonën e punimeve, duke i mbrojtur ato nga impakti me tokën për më shumë jetëgjatësi të komponentëve të mekanizmit të transmetimit të fuqisë
  • Vendosësja e tubacioneve: Mekanizmi i tërheqjes hidrostatike ofron kontroll të përpiktë dhe precision.
ModeliFuqia Pesha Operative Kapaciteti Ngritës Te dhëna teknike
PL83

245 kW

50.492 kg

77.111 kg

Katallog
PL87

245 kW

55.246 kg

97.976kg

Katallog