Цевкополагач

Цевкополагач

СРЕДНИ ЦЕВКОПОЛАГАЧИ

  • Конструкција: Одлична стабилност и капацитет за носење на товар при изведба на потешки градежни операции.
  • Погонски дел: Докажан Cat дизел мотор, иновативен, ефикасен систем за ладење и до сега невидена леснотија при управувањето.
  • Шасија PL61: Тоа е шасија со „SystemOne“ продолжен животен век, подобрена сигурност и намалување на трошоците за работа и одржување.
  • Шасија 572R серија 2: Подигнати преносни тркала кои го изолираат менувачот од ударот кој настанува при работа на неповолни работни површини со цел за поглатко возење и подолг животен век на машината.
  • Цевкополагач: Хидростатички механизам за повлекување кој овозможува контрола на прецизноста.
Модел Mоќност Работна тежинаКапацитет на подигнување Технички карактеристики
PL61

93 kW

17.000 kg

18.145 kg

Каталог

PL72

158 kW

31.278 kg

40.823 kg

Каталог

ГОЛЕМИ ЦЕВКОПОЛАГАЧИ

  • Одлична стабилност и капацитет за носење на товар при изведба на потешки градежни операции.
  • Погонски дел: Докажан Cat дизел мотори, иновативен, ефикасен систем за ладење и до сега невидена леснотија при управувањето.
  • Шасија: Подигнати преносни тркала кои го изолираат менувачот од ударот кој настанува при работа на неповолни работни површини со цел за поглатко возење и подолг животен век на машината.
  • Цевкополагач: Хидростатички механизам за повлекување овозможува контрола на прецизноста.
МоделMоќностРаботна тежинаКапацитет на подигнување Технички карактеристики
PL83

238 kW

50.492 kg

77.111 kg

Каталог
PL87

238 kW

55.246 kg

97.976 kg

Каталог