Çekiçët GC-S

Çekiçët GC-S

PA PENGESA, PA RRËMUJË, THJESHT THYEJ!

SERIA E RE E ÇEKIÇËVE GC-S

 

 

Çekiçët Cat njihen për besueshmërinë dhe durueshmërinë. nDhe tani mund të merrni gjithashtu cilësi Cat me kosto më të ulët për orë! Seria e re GC-S është një gamë e përballueshme çekiçësh pa pengesa dhe rrëmujë për punët e përditshme në ndërtim, gurore, miniera dhe punë bashkie.

 

 

  

     

                       

ULNI KONSUMIN E KARBURANTIT

DERI NË 25%

RRISNI EFIÇENSËN     

DERI NË 27%

ULNI KOSTOT E MIRËMBAJTJES

DERI NË 18%

 

+ PERFORMANCË ÇDO DITË 

Seria e re GC-S ju jep performancën më të mirë të klasit, duke kombinuar raportin më të mirë fuqi peshë me një dizajn të thjeshtë që akoma ofron shkathtësi të vërtetë.

 

+ EFIÇENSË QË RUAN KOSTOT PËR NEVOJAT E PËRDITSHME

Lehtë për t’u mirë mbajtur, seria e re GC-S është një gamë çekiçësh “të përditshëm” që punojnë fort për operatorë që kërkojnë eçensë më të lartë dhe kosto më të ulët për orë.

 

 


 

 

SHTYSË ME GAZ

Nitrogjeni i kompresuar e ul pistonin poshtë, duke arrirë një fuqi impakti optimale dhe konstante.

 

PA ZHURMË

Një fole e mbrojtëse, plotësisht e mbyllur ul zhurmën për operatorin dhe ambjentin rrotull. 

 

FIKJE AUTOMATIKE

Pistoni ndalon ciklin kur nuk ka material prezent, duke eleminuar punën e panevojshme dhe duke mbrojtur çekiçin.

 

LOKALIZUES

Gjurmoni vendndodhjen (dhe përdorimin) e veglave të punës përgjatë gjithë kantiereve për planikim mirëmbajtjeje dhe për të ulur humbjen.