Kontakti

Kontakti

Teknoxgroup Shqiperi SH.P.K.

Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16
Fshati Mucaj - Vore
Shqiperi

41.384685, 19.665439

044 504 747
044 504 750
info-al@teknoxgroup.com

Makina të reja

Etjon Osmenaj

044 504 746
068 206 70 61
etjon.osmenaj@teknoxgroup.com

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

PAJISJE TË PËRDORURA

Etjon Osmenaj

044 504 746
068 206 70 61
etjon.osmenaj@teknoxgroup.com

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

ENERGJIA DHE FUQIA MOTORIKE

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

Motorë të anijeve

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

Motorë industrial

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

PJESËT

Helidon Llagami

044 504 747
068 20 50 125
helidon.llagami@teknoxgroup.com

SERVISI

Helidon Llagami

044 504 747
068 20 50 125
helidon.llagami@teknoxgroup.com

VEGLA TË PUNËS

Etjon Osmenaj

044 504 746
068 206 70 61
etjon.osmenaj@teknoxgroup.com

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

KONTROLLI 3D DHE 2D I MAKINAVE

Etjon Osmenaj

044 504 746
068 206 70 61
etjon.osmenaj@teknoxgroup.com

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

TRAJTIMI I MBETJEVE

Etjon Osmenaj

044 504 746
068 206 70 61
etjon.osmenaj@teknoxgroup.com

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

Mirëmbajtje & mbështetje

Helidon Llagami

044 504 747
068 20 50 125
helidon.llagami@teknoxgroup.com

Dhënje me qira

Etjon Osmenaj

044 504 746
068 206 70 61
etjon.osmenaj@teknoxgroup.com

Oltian Shaba

044 504 747
068 206 70 62
oltian.shaba@teknoxgroup.com

Vendndodhja e biznesit