Buldozer me goma

Buldozer me goma

Buldozer me goma

  • Buldozerë të ndërtuar enkas e të projektuar të kenë jetëgjatësi dhe kosto të ulët përdorimi dhe pronësie.
  • Komponentët tashmë të testuar dhe në përputhje me standardet për jetëgjatësinë e makinerisë dhe remontin e tyre pas një numri të madh orësh pune ofrojnë një shkallë të lartë besueshmërie.
  • Janë projektuar në mënyrë ergonomike për ruajtjen e shëndetit dhe rendiment në punë të operatorit tuaj të tilla që të kenë një sistem komandimi me anë të një leve të vetme që s'kërkon shumë mund, qartësi shikimi dhe një kabinë të standardeve më të larta.
  • Tipare të sigurisë që mbrojnë njerëzit tuaj që punojnë me këto buldozerë me goma si dhe ata që gjenden pranë tyre.
  • Ofertë thikash të ndryshme të projektuara që të kenë fuqi të lartë, ndërtim me flanxhë të presuar, thika të zëvendësueshme e të kapura me bulona dhe pllaka mbrojtëse në pjesën e poshtme për veti të shkëlqyera sheshimi dhe rrotullimi.

ModeliFuqia Neto Pesha Operative Te dhëna teknike
814K

185 kW

21.950 kg

Katallog
824K

302 kW

33.558 kg

Katallog
834K

370 kW

47.750 kg

Katallog

BULDOZERËT E MËDHENJ ME GOMA

  • Buldozerë të ndërtuar enkas e projektuar për jetë të gjatë dhe kosto të ulët përdorimi dhe pronësie.
  • Komponentët tashmë të testuar dhe në përputhje me standardet për jetëgjatësinë e makinerisë dhe remontin e tyre pas një numri të madh orësh pune bëjnë që të jenë jashtëzakonisht të besueshëm.
  • Janë projektuar në mënyrë ergonomike për ruajtjen e shëndetit dhe rendiment në punë të operatorit tuaj të tilla që të kenë një sistem komandimi me anë të një leve të vetme që s'kërkon shumë mund, qartësi shikimi dhe një kabinë të standardeve më të larta.
  • Tipare të sigurisë që mbrojnë njerëzit tuaj që punojnë me këto buldozerë me goma si dhe ata që gjenden pranë tyre.
  • Ofertë thikash të ndryshme të projektuara që të kenë fuqi të lartë, ndërtim me flanxhë të presuar, thika të zëvendësueshme e të kapura me bulona dhe pllaka mbrojtëse në pjesën e poshtme për veti të shkëlqyera sheshimi dhe rrotullimi.

ModeliFuqia NetoPesha Operative Te dhëna teknike
844K

521 kW

74.883 kg

Katallog
854K

607 kW

101.164 kg

Katallog