КОГЕНЕРАЦИЈА/КОМБИНИРАНА ТОПЛИНА И ПЛИН

КОГЕНЕРАЦИЈА/КОМБИНИРАНА ТОПЛИНА И ПЛИН

Многу индустриски објекти како производствени погони, рафинерии, регионални топлани, индустриски сушилници; или комерцијални објекти како ресорти, трговски центри, деловни висококатници, универзитети, центри за податоци и болници може да ги намалат оперативните трошоци со спроведување генераторски систем Cat® CHP (познат како когенерација) кој како извор на гориво го користи природниот гас од гасоводот. Генераторските сетови на плин може истовремено да овозможат електрична енергија за општа потрошувачка и топлинска енергија за затоплување на објектот. Со оглед на тоа што одделните електрични мрежи и бојлери на природен гас честопати овозможуваат помалку од 50% ефикасност, проектите за генератор Cat CHP нудат дополнителни придобивки.

Кои се придобивките од когенерација?

  • Енергетска ефикасност до 90%
  • Намалени трошоци за енергија наспроти одделните топлински и електрични генерациски системи
  • Намалена емисија на издувни гасови наспроти одделните топлински и електрични генерациски системи
  • Сертификат Лидер за енергетски и еколошки дизајн (LEED) преку кредити за енергетска ефикасност