MODELET GC

MODELET GC (50Hz)

 

DE33 GC

DE50 GCDE55 GCDE65 GC

VLERËSIMI MINIMAL:

30 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

30 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

 


VLERËSIMI MINIMAL:

50 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

50 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

 


VLERËSIMI MINIMAL:

55 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

55 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

 

 

VLERËSIMI MINIMAL:

65 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

65 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

   

 DE88 GC

DE110 GC

 DE150 GC

 DE165 GC

 

VLERËSIMI MINIMAL:

88 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

88 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

 

 

VLERËSIMI MINIMAL:

110 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

110 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

 

 

VLERËSIMI MINIMAL:

150 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

150 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

  

 

VLERËSIMI MINIMAL:

163.9 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

163.9 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

   

DE200 GC

DE220 GC

DE400 GC

DE1100 GC

 

 

VLERËSIMI MINIMAL:

200 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

200 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

 

 

 

VLERËSIMI MINIMAL:

217 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

217 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

e parregulluar

Katallog

 

 

 

VLERËSIMI MINIMAL:

400 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

400 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

shkarkime jo të çertifikuara

Katallog

 

 

VLERËSIMI MINIMAL:

1100 kVa

VLERËSIMI MAKSIMAL:

1100 kVa

STRATEGJIA PER KARBURANTIN/MBETJET:

konsum i ulët i karburantit

Katallog