ВИСОКА ФЛЕКСИБИЛНОСТ НА РАБОТАТА СО TERMINATOR XTRON

ВИСОКА ФЛЕКСИБИЛНОСТ НА РАБОТАТА СО TERMINATOR XTRON

ВИСОКА ФЛЕКСИБИЛНОСТ НА РАБОТАТА СО TERMINATOR XTRON

Terminator xtron има новоразвиена V-единица за дробење што е особено универзална и е погодна за секаков вид отпад, како и за дрво и дрвен отпад.


Високоефикасниот Terminator xtron од Komptech ги дроби сите видови материјали до прилагодлива големина на зрно. Без разлика дали се работи за отпадно дрво, дрвен отпад или отпад од домаќинствата, кабаст или комерцијален отпад, високопоставените заби и моќниот мотор на оваа нова верзија на Terminator - според најновите стандарди за издувни гасови - овозможуваат тој практично да се справи со секоја задача поврзана со дробење. Корисниците и изведувачите имаат придобивка од ова бидејќи им овозможува да реагираат пофлексибилно и поекономично во однос на промената на нарачките.  

 

 

 

 

Новата V-единица за дробење 

 

Terminator xtron има новоразвиена единица за дробење со цел да се обезбеди добар внес и ефикасно дробење со постојан квалитет на излезниот материјал. Има 16 посебно проектирани и значително подолги заби на барабанот, со прикладен надворешен дијаметар од 1,17 m. Високoпоставените заби овозможуваат постојан внес дури и со кабаст отпад или дрвен отпад. Поголемиот надворешен дијаметар спречува обвиткување што во спротивно би го прекинало дробењето. Седумнаесетте заби на контрачешелот ги зголемуваат перформансите на дробење. Растојанието за сечкање помеѓу барабанот и чешелот е хидраулично прилагодлив и останува константен откако ќе се постави. На тој начин, степенот на дробење може да се прилагоди за да се даде идеална, конзистентна големина на зрно за подоцнежна обработка. По потреба може да се користи и систем за чешлање за да се добијат уште пофини зрна.  

 

 

 

Висока ефикасност и висок производствен капацитет

 

Хидраулично склопливата инка е вистинска уникатна придобивка. Му овозможува на корисникот да го прилагоди внесот во инката за да одговара на методот на полнење. Ова овозможува ефикасна работа, со висок производствен капацитет и минимално истекување. Пошироката површина за дробење овозможува едноставно товарење дури и со натоварувачи на големи тркала. Мобилноста на пат е важна заради употреба на повеќе локации, а Terminator xtron ја има, со тројни централни оски со воздушна суспензија и, по избор, можност за позиционирање на самиот терен. Може да се испорача и во верзии на платформа со кука за подигање или шасија со гасеници. 

 

 

Висок производствен капацитет благодарение на новата хидраулична конфигурација 

 

Во споредба со сродните производи од серијата Komptech Terminator, Terminator xtron има посилен хидрауличен погон и подобрена технологија за контрола. Погонот е отпорен дизел мотор на Caterpillar кој ги исполнува најновите стандарди за издувни гасови. Двостраниот погон на барабанот што е стандарден обезбедува доволно вртежен момент за материјали што се тешки за дробење. Контролата за брзина во зависност од оптоварувањето автоматски ги прилагодува брзината и силата на барабанот за да одговара на материјалот. Под големо оптоварување, ова ѝ дава на машината 40 проценти повеќе вртежен момент, што ја прави работата лесна и ефикасна дури и на најцврстите материјали.