Повеќенаменски натоварувачи

Повеќенаменски натоварувачи

Cat повеќенаменските натоварувачи овозможуваат исклучителна ефикасност, повеќефукнционалност, едноставност во работењето и управувањето и пружаат поддршка на купувачите. Широкиот спектар на работен алат од Cat кој може да се монтира на Cat повеќенаменските машини овозможува да се задоволат сите потреби на купувачите.

 

 >>> CAT D3 СЕРИЈА

 

 

Модел           
Нето моќност Номинален работен капацитет Работна тежина Технички карактеристики
226D3

50,1 kW

705 kg

2653 kg

КаталогБрошура
232D3

50,1 kW

865 kg

2955 kg

КаталогБрошура
236D3

55,4 kW

820 kg

2979 kg

КаталогБрошура
242D3

55,4 kW

1000 kg

3238 kg

КаталогБрошура
246D3

55,4 kW

1000 kg

3392 kg

КаталогБрошура
262D3

55,4 kW

1225 kg

3763 kg

КаталогБрошура
272D3

73 kW

1570 kg

4143 kg

КаталогБрошура 
272D3 XE

82 kW

1680 kg

4342 kg

КаталогБрошура

 

БРОШУРА