Ровокопач на тркала

Ровокопач на тркала

Можноста за извршување на повеќе функции и мобилноста на од ровокопачите на тркала Ви овозможува да ја завршите работата со користење на помал број машини и во пократок временски период. Идеални се за извршување на поголем број операции, како чистење канали или одржување на патишта, кои бараат истовремено движење и користење на работниот алат. Со оглед на тоа дека можат да постигнат брзина од 37 км/ч, ровокопачите на тркала можат брзо да прејдат од една на друга задача, минимизирајќи ја потребата за дополнителни транспортни средства.

 

ModelNet PowerOperating WeightMax ReachSpecifications

M314

100 kW

18.000 kg

8,65 m

Каталог

M315

110 kW

15.700 - 18.000 kg

8,98 m

Каталог

M316

110 kW18.400 kg8,97 mКаталог
M317112 kW17.350 - 20.100 kg9,22 m

Каталог

M318129 kW19.950 kg9,21 m

Каталог

M319129 kW21.050 kg9,21 m

Каталог

M320129 kW21.200 kg9,29 m

Каталог

M320F

126 kW

18.750 - 20.650 kg

9,58 m

Каталог

M322F

126 kW

20.800 - 22.330 kg

10,30 m

Каталог