За нас

За нас

Teknoxgroup е овластен дилер за Caterpillar во подрачјето на Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Северна Македонија, Косово и Албанија.

За да им овозможи на своите корисници поширок опсег на дополнителни производи, Teknoxgroup е исто така дилер за Hartl дробилки i просејувачи.

Нашите решенија

  • Поддршка за корисници вклучувајќи CSA (договор за поддршка на корисници), RAF (поправка по дефект) and RBF (поправка пред дефект)
  • Нова опрема и мотори
  • Користена опрема
  • Изнајмување
  • Консултации и проекти

  Нашата визија

  Нашите решенија ќе бидат толку исклучителни, што ќе бидат високо ценети од сите, вклучувајќи ја и нашата конкуренција, како клучен фактор на успехот за нашите најлојални корисници.

  Нашата мисија

  Да развиеме и обезбедиме најдобри решенија со најголема вредност за нашите корисници.

  Нашите главни фактори за успех

  • Однос со корисниците
  • Извонредни услуги
  • Однос со партнерите/добавувачите
  • Ефикасна организација
  • Познавање на производи и нивни примени
  • Финансиска стабилност

  Teknoxgroup и неговите луѓе

  Нашите цели ќе бидат остварени благодарејќи на цврстината, професионалноста, извонредноста и посветеноста на нашите луѓе. Тие го претставуваат Teknoxgroup секој ден со нивната етика, продуктивност, тимска работа и настап. Нашите луѓе се клучното влијание врз односот со нашите корисници и нивната крајна сатисфакција.

  Компании во групацијата