Хидрауличен Ровокопач

Хидрауличен Ровокопач

 

Независно од тоа каква работа вршите – ископување, копање канали или товарење камион – ровокопачите Cat® испорачуваат врвни перформанси, неспоредлива универзалност и одлична ефикасност во однос на потрошувачката на гориво. Едноставното ракување, исклучителната истрајност и најновите безбедносни и технолошки карактеристики ќе ви помогнат да го одведете бизнисот на следното ниво.

 

          МИНИ 

        МАЛИ

     СРЕДНИ  

        ГОЛЕМИ

 

   EKSKAVATORËT РОВОКОПАЧИ ОД НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА