20-ТОНСКИ МИНИ ХИДРАУЛИЧНИ РОВОКОПАЧИ

20-ТОНСКИ МИНИ ХИДРАУЛИЧНИ РОВОКОПАЧИ

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА РОВОКОПАЧИ CAT

Нашата револуционерна нова серија производи претставува квантен скок во развојот на ровокопачите. Дизајнирани за Вашите потреби, овие ровокопачи од новата генерација целосно ќе ги променат терените на кои работите - новиот 320 GC овозможува помали трошоци за набавка и потрошувачка на гориво, новиот 320 постигнува високи нивоа на продуктивност, а новиот 323 се одликува со ненадминливи перформанси за најтешките примени.

 

 

ПОДОБРА ПРОДУКТИВНОСT И ПОМАЛИ ТРОШОЦИ

СО НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА РОВОКОПАЧИ CAT

повеќе.

 

ДО 25% ПОМАЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВ

СО НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА РОВОКОПАЧИ CAT

Иако цените на горивата се променливи, тоа е оперативен трошок кој можете да го контролирате. И тоа е трошок кој новите машини како ровокопачите Cat 320 GC, 320 и 323 можат да ви.

повеќе.

 

ПОМАЛИ ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ДО 15%

СО НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА РОВОКОПАЧИ CAT

ЗАПИРАЈТЕ ПОМАЛКУ РАБОТЕТЕ ПОВЕЌЕ.

Побрзо и поекономично одржување со новите ровокопачи Cat® 320 GC, 320 и 323. Интервалите за одржување се продолжени и синхронизирани. Филтрите имаат зголемен капацитет и подолг живот. Заштедувате време и пари. Проверете ги бројките.

повеќе.

 

 

SPECALOG320, 320GC & 323

WALLPAPER 1024X768

WALLPAPER 1920X1200
RINGTONERingtone EngineRingtone Moving