STANDARD CVA

Овој CVA договор ви нуди одржување од Teknoxgroup и неговите сертифицирани сервисери за Cat со оригинални резервни делови, навремено и соодветно за вашата машина. Вашиот CVA договор се грижи за зголемување на перформансите на работата.

 

 

ШТО ВИ ПРУЖА ОПЦИЈАТА STANDARD

 

   ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ CAT С О ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИС:

  • Пакет деловите се ускладени со термините за редовно одржување.
  • Нашите обучени сервисни техничари имаат искуство, знаење и алат за брзо и прецизно да ја одржуваат вашата машина Cat, пружајќи ви сигурност дека машина ви е максимално достапна.
  • Редовното одржување се врши според Упатството за ракување и одржување.

 

   УВИД ВО РАБОТАТА НА МАШИНАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА:

  • Подобреното управување со опремата е еден од најдобрите начини да го направите вашиот бизнис поконкурентен, а работата попрофитабилна.
  • Едноставен увид во податоците за машината преку порталот за купувачи на Teknoxgroup.
  • Пристап до податоците на машината како што се работни часови, локација, потрошувачка на гориво и дијагностички кодови.
  • Пристап до деловната документација за целата ваша опрема Cat.

 

   АКТИВНО СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА МАШИНАТА ОД TEKNOXGROUP:

  • Н ашите експерти најдобро ја познаваат опремата Cat. Ќе ви овозможиме увид во работата на машината заедно со навремени предупредувања за критични дефекти, за да можете да го испланирате застојот, да го зголемите времето на непрекината работа и да ги намалите оперативните трошоци.

 

   ИНСПЕКЦИЈА ОД TEKNOXGROUP:

  • Покрај вашите секојдневни рутински проверки, при секој интервал на редовно одржување, нашите експерти ќе ги проверат сите клучни компоненти и системи на вашата опрема.
  • По проверката на машината ќе би биде претставен извештај за состојбата на машината како и предлог- решенија за отстранување на евентуалните неправилности во работењето.

 

ЗА КОГО Е ДОБРА ОПЦИЈАТА STANDARD

Заедно со сите предности на опцијата Basic, опцијата Standard дополнително ќе ви пружи услуги за сервисирање и одржување од Teknoxgroup, како и технички инспекции и стручни консултации за да можете подобро да управувате со застоите и да ги планирате оперативните трошоци. Опцијата Standard вклучува користење на течности Cat кои го продолжуваат животниот век на компонентите.

 

 

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА БРОШУРАТА НА СЕРВИСНИ ДОГОВОРИ

и пронајдете ја правата опција за вашата дејност.