ОДГОВОРНОСТ ЗА ИДНИНАТА

ОДГОВОРНОСТ ЗА ИДНИНАТА

ОДГОВОРНОСТ ЗА ИДНИНАТА

Светот се соочува со големи предизвици. Нашата цел е да дадеме позитивен придонес преку одржливо и одговорно претприемничко дејствување.


Како специјалисти за технологија за животна средина, свесно сакаме да ја исполниме нашата одговорност кон животната средина, луѓето и општеството. „Одржливоста и општествената одговорност се суштински компоненти на нашата корпоративна ДНК“, вели Хајнц Лајтнер, извршен директор на Komptech GmbH. Komptech GmbH ги поддржува Целите за одржлив развој (ЦОР) од Агендата за 2030 година усвоена од земјите-членки на Обединетите нации во 2015 година и се фокусира на целите 7, 12 и 13.

 

Технологија за подобра животна средина

Развиваме решенија за преработка на цврст отпад и дрвна биомаса со цел да постигнеме подобрувања за луѓето и животната средина. За таа цел произведуваме одлично изработени, висококвалитетни и долготрајни машини. Притоа, даваме вреден придонес за одржливоста. Како што отпадот повторно се враќа во суровина, управувањето со материјалите станува кружна економија.

 

Во Komptech, исто така наша работа е да им обезбедиме на клиентите и партнерите сеопфатна услуга и обука, покрај директниот глобален трансфер на технологија. Оваа соработка ни носи заеднички долгорочен успех и одржлив раст со стабилни деловни резултати.

 

Намалување на нашиот јаглероден отпечаток


Исто така, интензивно работиме на стратегија да станеме CO2-неутрална компанија на среднорочен план. На овој начин, Групацијата Komptech дава вреден придонес за одржливиот развој на економијата, општеството и животната средина.