СРЕДНИ ХИДРАУЛИЧНИ РОВОКОПАЧИ

СРЕДНИ ХИДРАУЛИЧНИ РОВОКОПАЧИ

Големината на ровокопачите со средна големина Cat® помага тие едноставно да се транспортираат до терен. Со огромна моќ, ексклузивна фабрички вградена опрема, удобни кабини, едноставно одржување и соодветни приклучоци Cat, ровокопачите со средна големина Cat ќе ви помогнат да завршите поголеми проекти со помали трошоци.

  

МоделНето моќност Работна тежина максималeн дофатТехнички карактеристики
320121 kW22.500 kg9,9 m

Каталог

320GC109 kW21.900 kg9,9 m

Каталог

323121 kW24.400 kg9,9 m

Каталог

323N

129 kW

23.200 kg

10,14 m

Каталог

323F LN

120 kW

22.300 kg

9,85 m

Каталог

325128.5 kW22.500-28.800 kg9,78 m

Каталог

326

150 kW25.800 kg10,120 mКаталог

326F L/F LN

149 kW

25.660 kg

10,1 m

Каталог

330

204 kW

30.900 kg

 10,68 m 

Каталог

330GC

151 kW

30.700 kg

 10,69 m

Каталог

335205 kW36.200 kg10,64-11,15 m

Каталог