Чекан

Чеканите Cat® се кршачи со високи перформанси, дизајнирани да Ви помогнат да го извлечете најдоброто од Вашата Cat опрема. Со големини кои одговараат на компактни натоварувачи, натоварувачи со задна корпа и сите големини на ровокопачи, ќе го најдете соодветниот чекан кој ќе ги задоволи Вашите потреби за демолирање, градење, каменоломство и кршење.

 

            STANDARD ЧЕКАН                         GC- ЧЕКАН

 

            GC-S ЧЕКАН